Úřední deska


Přehled o počtu podaných přihlášek v přijímacím řízení 2012/2013

(počet k přijetí/počet podaných přihlášek)
druh studia forma civ./pol. počet k přijetí počet podaných přihlášek
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční civilisté 50 1302
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční policisté 15 0
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 50 371
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční civilisté 25 99
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční policisté 15 9
N62 - magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční civilisté 10 20
N62 - magisterské
obor: bezpečnostně strategická studia
prezenční policisté 10 2
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 30 60
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
prezenční civilisté 3 2
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná policisté
(zaměst. PČR a MV, kteří nejsou zařazení v pol.činn., dále VS, BIS, VP, cel. a obec. a měst.policie)
120 265
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná civilisté 25 308
B61 - bakalářské
obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny
kombinovaná policisté
(krim.technici, krim.exp., prac. KÚ, OKTE, polic.komisaři pověření vyšetřováním
20 11
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
kombinovaná policisté (poř., dopr. , ciz. a krim. policie) 120 283
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná hasiči
policisti a zam. PČR a MV služebně zařazení v oboru kriz. řízení, prac. měst. a obec. úřadu působících v kriz.říz.
25
25
95
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná civilisté 15 106
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná policisté a zam. PČR a MV
prac. BIS, VP, VS, A, celníci, obec. a měst. policie
80
10
432
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná civilisté 15 69
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná civilisté 25 24
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná policisté, HZS apod. 25 79
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
kombinovaná policisté a civilisté 10 40
CELKEM    3577© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_12.html