Úřední deska


Přehled o počtu podaných přihlášek v přijímacím řízení 2011/2012druh studia forma civ./pol. počet k přijetí počet podaných přihlášek
B60 - bakalářské obor: bezpečnostně právní studia prezenční civilisté 50 1349
B60 - bakalářské obor: bezpečnostně právní studia prezenční policisté 20 2
B62 - bakalářské obor: policejní činnosti prezenční policisté (poř., dopr. , ciz. a krim. policie) 20 6
B71 - bakalářské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě prezenční civilisté 45 556
B71 - bakalářské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě prezenční policisté 10 0
N61 - magisterské obor: policejní management a kriminalistika prezenční civilisté 25 123
N61 - magisterské obor: policejní management a kriminalistika prezenční policisté 20 12
N71 - magisterské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě prezenční civilisté 30 46
N71 - magisterské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě prezenční policisté 10 0
P61 - doktorské obor: bezpečnostní management a kriminalistika prezenční civilisté 3 5
B60 - bakalářské obor: bezpečnostně právní studia kombinovaná policisté (zaměst. PČR a MV, kteří nejsou zařazení v pol.činn., dále VS, BIS, VP, cel. a obec. a měst.policie) 120 291
B60 - bakalářské obor: bezpečnostně právní studia kombinovaná civilisté 25 310
B61 - bakalářské obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny kombinovaná policisté (krim.technici, krim.exp., prac. KÚ, OKTE, polic.komisaři pověření vyšetřováním 20 18
B62 - bakalářské obor: policejní činnosti kombinovaná policisté (poř., dopr. , ciz. a krim. policie 120 511
B71 - bakalářské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě kombinovaná hasiči
policisti a zam. PČR a MV služebně zařazení v oboru kriz. řízení, prac. měst. a obec. úřadu působících v kriz.říz.
25
25
116
B71 - bakalářskéobor: bezpečnostní management ve veřejné správě kombinovaná civilisté 15 130
N61 - magisterské obor: policejní management a kriminalistika kombinovaná policisté a zam. PČR a MV
prac. BIS, VP, VS, A, celníci, obec. a měst. policie
80
10
460
N61 - magisterské obor: policejní management a kriminalistika kombinovaná civilisté 15 49
N71 - magisterské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě kombinovaná civilisté 25 29
N71 - magisterské obor: bezpečnostní management ve veřejné správě kombinovaná policisté, HZS apod. 25 79
P61 - doktorské obor: bezpečnostní management a kriminalistika kombinovaná policisté a civilisté 10 38
CELKEM podaných přihlášek     4130© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_11.html