Úřední deska


Přehled o počtu podaných přihlášek ke studiu pro akademický rok 2010/2011druh studia forma civ./pol. počet k přijetí počet podaných přihlášek
2010/2011
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
prezenční civilisté 90 1523
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
prezenční policisté (poř., dopr. , ciz. a krim. policie) 100 10
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 45 563
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční policisté 25 0
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční civilisté 25 92
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
prezenční policisté 25 31
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční civilisté 30 42
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
prezenční policisté 10 0
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
prezenční civilisté 3 0
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná civilisté 25 307
B60 - bakalářské
obor: bezpečnostně právní studia
kombinovaná policisté
(zaměst. PČR a MV, kteří nejsou zařazení v pol.činn., dále VS, BIS, VP, cel. a obec. a měst.policie)
100 297
B61 - bakalářské
obor: kriminalistika a další forenzní disciplíny
kombinovaná policisté
(krim.technici, krim.exp., prac. KÚ, OKTE, polic.komisaři pověření vyšetřováním
20 22
B62 - bakalářské
obor: policejní činnosti
kombinovaná policisté (poř., dopr. , ciz. a krim. policie 230 629
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná hasiči
policisti a zam. PČR a MV služebně zařazení v oboru kriz. řízení, prac. měst. a obec. úřadu působících v kriz.říz.
25
25
102
B71 - bakalářské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná civilisté 15 166
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná policisté a zam. PČR a MV
prac. BIS, VP, VS, A, celníci, obec. a měst. policie
80
10
471
N61 - magisterské
obor: policejní management a kriminalistika
kombinovaná civilisté 15 43
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná civilisté 25 14
N71 - magisterské
obor: bezpečnostní management ve veřejné správě
kombinovaná policisté, HZS apod. 25 78
P61 - doktorské
obor: bezpečnostní management a kriminalistika
kombinovaná policisté a civilisté 10 40
CELKEM    4430© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_10.html