Aktuality

Program policejní prevence a řešení kybernetické kriminality pro policisty z celé ČR na
Policejní akademii ČR v Praze

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Policejní akademií České republiky v Praze a hlavním městem Praha realizuje cyklus 18 celodenních kurzů pro pracovníky Policie ČR a obecních policií s názvem "Program policejní prevence a řešení kybernetické kriminality". Cyklus probíhá od září do října 2015 v rámci celopražského preventivního a vzdělávacího projektu "Praha bezpečně online 2015".

Odborný seminář je zaměřen na problematiku kybernetické kriminality a věnuje se také spolupráci policie a dalších subjektů (soudy, poskytovatelé služeb, školy, OSPOD, PMS)při řešení elektronických útoků a dalších trestných činů. Cílem programu je vybavit policisty z praxe novými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní účinnější odhalování a vyšetřování elektronického násilí, kybernetické trestné činnosti včetně pomoci poškozeným, zejména dětským obětem. Součástí programu je proto praktické využití online nástrojů pro vyšetřování.

Projekt si klade za cíl proškolit 270 pracovníků policie, pracujících především na základních útvarech, právě při trestně právním postupu v rámci odhalování a vyšetřování kybernetické trestné činnosti. Policisté mají na výběr celkem 18 termínů, všechny kurzy proběhnou v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze. Lektorem programu je pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., z katedry trestního práva na Policejní akademii ČR v Praze. Vzdělávací program je jednodenní, časová dotace programu je 8 výukových hodin. Díky podpoře Ministerstva vnitra ČR a hlavního města Praha je kurz pro účastníky bezplatný. Všechny termíny jsou již plně obsazeny. Více o programu a celém projektu Praha bezpečně online zde

Na kurz navazuje cyklus Kasuistických seminářů společných pro policisty, sociální pracovníky a pedagogy zaměřený na řešení případů z praxe. K dispozici je opět 18 termínů na osmnácti pražských městských částech. Termíny a místa konání kasuistických seminářů zde


23. 9. 2015


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/kyber_krim/kyber_krim.html