Aktuality

Fakulta bezpečnostního managementu má nového děkana

Novým děkanem Fakulty bezpečnostního managementu byl jmenován doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Ve středu 1. února 2017 vystřídal na tomto postu doc. RNDr. Josefa Požára, CSc., který stál v čele fakulty osm let. Štěpán Kalamár působí na Policejní akademii od roku 2006 a naposledy pracoval jako akademický pracovník katedry managementu a informatiky Fakulty bezpečnostního managementu.

"Udělám maximum proto, aby fakulta fungovala a sloužila především jako servisní instituce v oblasti vzdělávání jak pro katedry, akademické pracovníky fakulty, tak i pro studenty studijních programů fakulty. Zaměřím se na personální stabilizaci, využívání projektů dotovaných z EU pro vědeckovýzkumné cíle fakulty, na upevňování zdravých mezilidských vztahů a otevřenou komunikaci," uvedl děkan Štěpán Kalamár.1. 2. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/jmen_dek2.html