Aktuality


Vědecká rada Policejní akademie České republiky v Praze


Dne 21. 6. 2013 proběhlo jednání Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze.

Na jejím zasedání proběhlo habilitační řízení JUDr. PhDr. Ivo Svobody, Ph.D. v habilitačním oboru "Bezpečnostní management a kriminalistika".

Tématem jeho habilitační přednášky bylo "Zkoumání projevů pravicového politického extremismu při realizaci práva shromažďovacího soudním znalcem ve světle ustálené judikatury" v rámci habilitační práce s názvem "Specifické kriminalistické metody vyšetřování projevů pravicového politického extremismu ve vztahu ke znaleckému zkoumání".

JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. byl vědeckou radou jednomyslně v tajném hlasování navržen ke jmenování docentem.


 
 
 
 

28. 6. 2013

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/habilit/foto.html