Studijní informační systémKatedry a oddělení
Knihovna
  Mezinárodní odborné
  sympozium "Kriminologie a její
  přínos pro bezpečnost státu"
------------------------------------------------------------------

  Výcvikový kurz

  Místo činu 2017
--------------------------------------------------------------------
  Nová specializovaná
  učebna  Konference

  "Pokroky v kriminalistice 2017"
------------------------------------------------------------------
  Oslavy 25. výročí založení
  Policejní akademie České
  republiky v Praze
------------------------------------------------------------------
  Prorektor obdržel
  Cenu Bezpečnostní rady státu

Mezinárodní spolupráce
Erasmus+Bezpečnostní teorie a praxe
Informace o studiu a kurzechVěda a výzkum
Přístup do poštyKontakt
© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/index.php?